Elektrodeionizacija


Naprave za dobivanje ultra čiste vode UP 300 - UP 2200

Naprave za potpuno odsoljavanje omekšane vode na principu reverze osmoze (UO) u kombinaciji s postupkom elektrodeionizacije (EDI).

Naprave se sastoje od:

  • postolja iz čelika otpornog na koroziju
  • regulatora pritiska za kontrolu pritiska napojne vode
  • predfiltera s 5μm filtarskim uloškom
  • visokotlačne pumpe
  • niskotlačnih modula s PA/PS kompozitnim membranama u tlačnim cijevima od poliestera ojačanog staklenim vlaknima, te regulacijom povrata permeata u ovisnosti od vodljivosti
  • elektrodeionizacijskog modula za kontinuirano odsoljavanje permeata reverzne osmoze, sastavljenog od niza ionsko selektivnih izmjenjivačkih membrana koje odvajaju komore za odsoljavanje od protoka koncentrata. Komore za odsoljavanje punjene su s mix-bed izmjenjivačkim smolama. Za stvaranje električnog polja upotrebljavaju se dvije specijalne elektrode.
  • mikroprocesorske upravljačke jedinice za automatsko praćenje i upravljanje




U sklopu naprava su :armature (ventili za oduzimanje uzoraka napojne vode, permeata reverzne osmoze i diluata, ulazni magnetni ventil, regulacijski ventili za određivanje protoka permeata, RO-koncentrata i EDI-koncentrata), kontrolni manometri, tlačne sklopke, mjerači protoka...

Mjerenje vodljivosti permeata: mjerno područje 2 -200 μS/cm.
Mjerenje otpora diluata: mjerno područje 0 - 20 MΩxcm .

Tehnički podaci UP 300 UP 1500 UP 2200
količina diluata 300 l/h 1500 l/h 2200 l/h
otpor diluata (bez otplinjavanja CO2 5 MΩxcm 5 MΩxcm 5 MΩxcm
otpor diluata (sa otplinjavanjem CO2 > 10 MΩxcm > 10 MΩxcm > 10 MΩxcm
iskoristivost 70 % 70 % 70 %
radni pritisak 12 bar 15 bar 16 bar
broj membrana / tip 4040 2 6 8
el. priključak 3x400/50 V/Hz 3x400/50 V/Hz 3x400/50 V/Hz
snaga 3,4 kW 4,5 kW 7,5 kW
priključak napojne vode DN 25 DN 32 DN 32
priključak otpadne vode DN 50 DN 50 DN 50
priključak diluata DN 20 DN 25 DN 25
pritisak napojne vode min/max 2 / 6 bar 2 / 6 bar 2 / 6 bar
temperatura napojne vode min/max 5 / 35 °C 5 / 35 °C 5 / 35 °C
pH vrijednosti napojne vode min/max 5,0 / 9,5 5,0 / 9,5 5,0 / 9,5
temperatura okoline max 40° 40° 40°
mjere: visina x širina x dubina (mm) 1950x1300x850 1950x2450x850 1950x2450x850

na početak


Tražilica