Filteri za uklanjanje željeza, mangana, ...


Pregled:

 1. tip BR
 2. tip FMH
 3. tip RS-FMH

Automatski filteri tip BR za uklanjanje željeza i mangana.

Sastoji se od:

 1. automatskog upravljačkog ventila
 2. tlačne posude
 3. filterskog punjenja
 4. potrebnih cijevnih spojeva

1. Automatski upravljački ventil: s ugrađenim timerom, radi potpuno samostalno, na osnovu zadanih parametara mikroprocesorska upravljačka jedinica automatski vrši ispiranje filtera. Izrađen je iz ABS materijala ojačanog staklenim vlaknima.

2. Tlačna posuda je izrađena od antikorozivnog GFK materijala iznutra te izvana ojačana staklenim vlaknima. Unutar tlačne posude sa gornje i donje strane su postavljene sapnice za distribuciju vode.

3. Filterska masa: potporni sloj kvarcnog pijeska i specijalne filtarske mase - BIRM.

Tehnički podaci BR 1054 BR 1354 BR 1465 BR 1665 BR 2160
Protok max (m3/h) 0,6 1,0 1,3 1,5 2,5
Promjer filtera cca (mm) 257 333 365 403 550
Površina filtracije (m2) 0,05 0,09 0,10 0,13 0,24
Radni pritisak (bar) min / max 3,0 / 6,0 3,0 / 6,0 3,0 / 6,0 3,0 / 6,0 3,0 / 6,0
Temp. vode (°C) max 30 30 30 30 30
Priključak 1" 1" 1" 1" 1 1/2"
El. priključak (V / Hz) 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Punjenje filtera:
- kvarcni pijesak, 1,0-2,0mm
- filtarski materijal BIRM
12 kg
28 l
20 kg
56 l
22 kg
84 l
100 kg
300 l
200 kg
700 l
Potrebni prostor (mm): visina / širina / dubina 1650 / 300 / 300 1650 / 350 / 350 2100 / 400 / 400 2100 / 500 / 500 2250 / 600 / 600

na početak


tip FMH
za uklanjanje željeza i mangana

Sastoji se od:

 • automatskog upravljačkog ventila
 • tlačne posude
 • filterske mase
 • potrebnih cijevnih spojeva
 • dozirnom spremnika za kalijev permanganat (KMnO4)


1. Automatski upravljački ventil iz ABS umjetne mase, s mikroprocesorskom upravljačkom jedinicom s timerom, radi potpuno samostalno, na osnovu zadanih parametara mikroprocesorska upravljačka jedinica automatski vrši ispiranje filtera.

2. Tlačna posuda je izrađena od antikorozivnog GFK materijala iznutra te izvana ojačana staklenim vlaknima. Unutar tlačne posude sa gornje i donje strane su postavljene sapnice za distribuciju vode.

3. Filterska masa: potporni sloj (kvarcni pijesak) i specijalna filtarska masa - Green Sand.

Dodavanje KmnO4: ručno, prije svakog ispiranja filtera

Radni tlak: 3 - 6 bar
Radna temperatura: do max. 30°C

Tehnički podaci FMH 1054 FMH 1354 FMH 1465 FMH 1665 FMH 2160
Protok max (m3/h) 0,6 1,0 1,3 1,5 2,5
Promjer filtera cca (mm) 257 333 365 403 550
Površina filtracije (m2) 0,05 0,09 0,10 0,13 0,24
Radni pritisak (bar) min / max 3,0 / 6,0 3,0 / 6,0 3,0 / 6,0 3,0 / 6,0 3,0 / 6,0
Temp. vode (°C) max 30 30 30 30 30
Priključak 1" 1" 1" 1" 1 1/2"
El. priključak (V / Hz) 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Punjenje filtera:
- kvarcni pijesak, 1,0-2,0mm
- filtarski materijal Green Sand
12 kg
28 l
20 kg
56 l
22 kg
84 l
22 kg
112 l
52 kg
168 l
Potrebni prostor (mm): visina / širina / dubina 1650 / 300 / 300 1650 / 350 / 350 2100 / 400 / 400 2100 / 500 / 500 2250 / 600 / 600

Sirova voda:
željezo max. 3,0 mg/l
mangan max. 1,5 mg/l
pH-vrijednost > 6,5

na početak


tip RS-FMH
za deferizaciju vode

pri čemu se polazi od max. vrijednosti: Fe: 8,8 mg/l i Mn: 1,4 mg/l

Naprave koriste tehnologiju na bazi novog katalizatora željeza - tip RS-I.

Sastoje se od:

 • dvije tlačne posude iz SFC materijala sa punjenjima
 • automatskih ventila za automatski rad naprava, pumpe za povratno ispiranje, puhala za zračno ispiranje, komandnog ormarića

Prva tlačna posuda punjena je RS-I katalizatorom za oksidaciju i potpornim slojem kvarcnog pijeska. Voda nakon toga katalizatorskoga filtera prolazi u drugi filter: tip FMH. Druga tlačna posuda punjena je specijalnom filterskom masom tip FMH.

Informacija o filterskim materijalima:

RS - I :

 • za odstranjivanje željeza (Fe2+) iz vode (do 35 mg/l)
 • regeneracija nije potrebna
 • dovoljno vrlo kratko kontaktno vrijeme
 • dugačak vijek trajanja

Materijal bazira na nano tehnologiji te služi za oksidaciju Fe2+, koji se u samo nekoliko sekundi pretvara u netopljive čestice željezovog hidroksida, koje se zadržavaju na sljedećem filteru - idealno ako se radi o višeslojnom filteru.

Materijal se za vrijeme rada ne troši te ima vijek trajanja više godina.

Filtrasorb FMH:

Po DIN-u 19605 upotrebljava se u otvorenimi i zatvorenim filterskih sistemima za pitku i tehnološku vodu. To je monosferično sredstvo za uklanjanje željeza i mangana iz vode.

na početak


Tražilica