Demineralizacija vode reverznom osmozom


Demineralizacija vode postupkom reverzne osmoze


PRIRODNA OSMOZA:
Proces prirodne osmoze poznat je već preko 200 godina. Kada razdvajamo dvije tekućine različitih koncentracija (npr. čistu vodu bez soli i solnu otopinu) kroz neku polupropusnu membranu koja propušta otapalo (npr. vodu), a ne propušta otopljene minerale, tada prolazi kroz tu membranu samo čista voda u otopinu soli i otopinu razrijedi. Time se poveća volumen solne otopine i njezina se razina digne iznad razine čiste vode. Zbog toga dolazi i do razlike u pritiscima - nastali pritisak nazivamo osmozni pritisak.


OBRATNA ILI REVERZNA OSMOZA:
Taj se prirodan proces može izvesti i u obrnutom pravcu: sada na solnu otopinu djelujemo s pritiskom, višim od osmoznog te iz otopine soli kroz membranu prolazi čista voda. Otopljene soli i ostale primjese, kao koloidi, bakterije itd. ostaju u otopini, a na drugoj strani membrane dobijemo čistu vodu.
Reverzna osmoza je znači postupak odvajanja otopljenih tvari (minerala) od otapala (vode). Njime se koristimo za dobivanje čiste vode ili u galvanskoj industriji za izlučivanje dragocjenih skupih otopljenih tvari.
U industriji se za dobivanje čiste vode često služimo reverznom osmozom. Izvodi se posebnim vrstama polupropusnih membrana. Za njihovu izradu upotrebljavaju se celulozni acetat ili poliamid. Takve membrane ugrađuju se u čvrste i na visoke pritiske otporne cijevi iz poliestra. U praksi ih nazivamo modulima.
Sam postupak pridobivanja vode, kojoj oduzmemo do 98% nepoželjnih soli potiče tako, da vodu pod višim pritiskom usmjerimo na modul, gdje se odvaja čista voda (permeat) od preostatka vode s otopljenim solima i nečistoćama (koncentrat).

Za optimalan rad takvih naprava postoje određeni preduvjeti:

1. Temperatura vode: snižavanjem temperature vode ispod 15°C povećava se viskoznost vode i obratno. Kod manje viskoznosti i manji je pad pritiska pri prolazu kroz membranu, čime je omogućen bolji rad naprava. Prosječna temperatura vode je oko 20°C.

2. Prethodno pročišćavanje: membrane su sastavljene od sitnih i osjetljivih vlakana, koje moramo zaštiti pred grubljim česticama nečistoća, karbonatnom tvrdoćom i nekim otopinama u vodi, posebice klorom. Grube čestice nečistoća odstranimo s finim filtrom, koga moramo uvijek ugraditi pred napravom. Karbonate izlučimo s ionskim izmjenjivačima (omekšivačima) ili doziranjem kiseline smanjujemo pH vrijednost vode (vodu skiselimo) i time povećamo efikasnost modula, a istovremeno ga i zaštitimo.

3. Obrada vode nakon RO - naprava: u nekim slučajevima potrebna je voda u kojoj je količina soli niža od 5% u usporedbi s napojnom vodom. Takvu kvalitetu postignemo ponovnom obradom preko dodatne RO-naprave ili filtriranjem preko miješanih ionskih izmjenjivača. Za manje količine ponekad se služimo patronama s miješanom ionskom smolom, koje kod zasićenosti smole mijenjamo.

Za specifične slučajeve, kada se zahtijeva ultra čista voda, za obradu vode nakon RO naprava primjenjuje se: mix-bed izmjenjivači, elektrodeionizatori,...

na početak


Opis naprava reverzne osmoze s kraćim pregledom tehničkih podataka

 

 Naprave se sastoje od: zaštitnog filtera s propusnošću od 5µ, visokotlačne pumpe, niskotlačnih modula sa PA/PS membranama, mjerača i regulatora protoka za permeat, koncentrat i povrat koncentrata, mikroprocesorske upravljačke jedinice s mogućnošću praćenja elektrovodljivosti napojne vode i permeata u miS, temperature i radnih sati naprava te mogućih smetnji.
Naprave su cijevno i električno spojene.

Reverzna osmoza1. manometar | 2. fini filter 5mi | 3. filterski uložak | 4. manometar | 5. uzimanje uzoraka | 6. membranski ventil | 7. predupravlj. ventil | 8. tlačna sklopka | 9. visokotlačna pumpa | 10. manometar pumpe | 11. kuglasti ventil | 12. manometar nap. vode | 13. tlačna cijev | 14. modul | 15. tlačna cijev | 16. manometar koncentrata | 17. ventil kocentrata | 18. mjerač protoka koncentr. | 19. ventil povrata koncentr. | 20. mjerač protoka povrata koncentrata | 21. nepovratni ventil | 22. uzimanje uzorka permeata | 23. mjerač vodljivosti perm. | 24. mjerač protoka permeata | 25. upravljačka kutija

Tip RO Permeat (m3/h) Snaga (kW) Iskorištenje (%) Radni tlak (bar)
RO 50 0,05 0,37 50 14
RO 100 0,10 0,37 65 12
RO 150 0,15 0,55 75 12
RO 300 0,30 0,55 75 12
RO 500 0,50 2,20 75 12
RO 750 0,75 2,20 75 12
RO 1000 1,00 2,20 75 10-12
RO 1500 1,50 2,20 75 3-6
RO 2000 2,00 3,00 75 3-6
RO 2500 2,50 4,00 75 3-6
RO 3000 3,00 5,50 75 3-6
RO 4000 4,00 5,50 75 3-6
RO 5000 5,00 7,50 75 3-6
RO 6000 6,00 7,50 75 3-6
RO 7000 7,00 11,00 75 3-6
RO 8000 8,00 15,00 75 3-6
RO 9000 9,00 15,00 75 3-6
RO 10000 10,00 15,00 75 3-6
RO 12000 12,00 15,00 75 3-6
RO 15000 15,00 15,00 75 3-6
RO 20000 20,00 18,50 75 3-6
RO 25000 25,00 25,00 75 3-6

 

 

 

na početak


Tražilica